Novērotie klimata statistiskie parametri

Temperatūras varbūtību līknes
Tabula
Nokrišņu varbūtību līknes
Tabula
Vēja virzienu varbūtības diagrammas
Tabula
Vēja virzienu varbūtības diagrammas
pa diennakts stundām
Tabula
Vēja ātruma varbūtību līknes
Tabula
Temperatūras trendu analīze
Tabula
Relatīvā mitruma varbūtību līknes
Tabula
Laika apstākļu atkārtojamība
Tabula